Citaten

Geplaatst op dinsdag 23 januari 2007 @ 23:30 , 3555 keer bekeken

'Fi donc,' prevelde hij, 'de aarde wordt steeds platter.
Een schijf, bewoond door rapalje en botteriken.
Het is affreus.'
(Marten Toonder, Tom Poes en de grootdoener,
in "Als u begrijpt wat ik bedoel", de taal van Marten Toonder, blz. 71)


'De toestand was zeer prikuleus, jonge heer.
Als de bliksem in je slaat,
is het zeker dat je naar de bliksem gaat.
Dat is een oud gezegde.'
(Marten Toonder, Heer Ollie en een Bommelding,
in "Als u begrijpt wat ik bedoel", de taal van Marten Toonder, blz. 80)


'En welke dag is het vandaag?' hield Tom Poes aan.
'Het is zaterdag geworden', zie Sickbock kort.
'Scheert u weg. Ik kan hier geen kreupeldenkers gebruiken!'
(Marten Toonder, Tom Poes en de Bommellegende, in "Als u begrijpt wat ik bedoel", de taal van Marten Toonder, blz. 65)

Het was pas herfst geworden, maar de bomen waren al kaal;
vol schimmel en draadhippel.
Sommige waren zelfs omgevallen door gebrek aan levensvreugde,
en ik vrees dan ook dat we hier een staaltje van verzuring voor ons zien.
(Marten Toonder, Tom Poes en het Bommel-verschiet,
in "Als u begrijpt wat ik bedoel", de taal van Marten Toonder, blz. 58)


'Iemand die álles weet wat er te weten is,
heeft veel kennis', vervolgde professor Sickbock,
die schik in het onderwerp begon te krijgen.
'Maar waarom zou hij alles willen weten?
Kennis zonder doelstelling is eigenlijk niet-kennis.
Kunt ge me volgen?'
(Marten Toonder, Heer Bommel en de weetmuts, in "
Als u begrijpt wat ik bedoel", de taal van Marten Toonder, blz. 75)


De heer Dorknoper liet intussen de papieren in de gleuf glijden,
die naar de ambtelijke molen voerde.
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 43)


'Wij ambtenaren zijn dikwijls zo kwetsbaar omdat het publiek afwijzend tegenover ons staat.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 43)

 
Ze regelden de belastingen, de gemeentezaken en allerlei dingen
die anders door ambtenaren en andere computers gedaan werden.
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 44)


Op zijn kantoor in Rommeldam zat de ambtenaar eerste klasse
die middag beleefdheden uit een ambtelijk schrijven te verwijderen,
toen de burgemeester haastig binnenkwam.
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 44)


'Dat kan,' gaf hij toe. 'Een dergelijke zaak is niet eenvoudig,
maar wanneer we de nodige formaliteiten in acht nemen, is het niet onmogelijk.
Kijk; u moet deze formulieren invullen in drievoud.
En na voldoening van de verschuldigde leges en zegelkosten kunnen we aan het werk gaan.
Wij, ambtenaren, zijn werkelijk de kwaadsten niet.
Met het een en ander zal een korte tijd gemoeid zijn.
een maandje of drie, schat ik.'
(Ambtenaar eerste klasse Dorknoper in De andere wereld van Marten Toonder, blz. 31, uit Ook dat nog, blz. 109)
 
'Ik kom hier voor de belastingen.
Die willen nu eenmaal precies weten wat ik heb.
Ik niet, hoor.
Als er maar genoeg is, kan het mij niet schelen.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 43)

 

'Wat schort er aan, amice? Ge ziet er bewolkt uit.
Kwam uw spel patience niet uit?'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 37)


'Het is herfst, als u mij toestaat,' zei de knecht.
'De vogels trekken en de gedachten borrelen;
het is allemaal heel betreurenswaardig.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 32)


Heer Bommel was bezig op ongeschoolde wijze herfstbladeren aan te harken.
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 39)


'Terwijl de wereld schreeuwt om grotere slijtage,
worden er nog steeds huizen gebouwd die langer dan tien jaren meegaan.
Onverantwoordelijk, Steenbreek!'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 9)

Argus haalde de schouders op.
Als goed krantenman had hij geleerd dat het niet geeft wat men schrijft,
zolang men maar schrijft.
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 16)


 
'Ik kook, dat zie je toch?' riep heer Bommel overspannen uit.
'Maar die pan deugt niet, zodat de inhoud er uit stijgt.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 50)

'Heer Tijn! Wilt u eens komen kijken naar een kunstvoorwerp dat ik gekocht heb?
Ik wil graag weten of het mooi is,
als u begrijpt wat ik bedoel.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 13)

'Net wat u zegt, meneer Dorknoper,' zei hij, de hoed lichtend.
'Het leven is kort, maar het zal mijn tijd wel duren.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 62)

'Dat ventje deugt niet. Het zit vol met kwade streken,
als u mij toestaat.
Een strenge hand zou meer op zijn plaats zijn
dan heer Oliviers gekijk door de vingers.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 35)


 
'Wanneer men maar zorgt, dat de papieren in orde zijn,
staat de overheid een ruime mate van vreedzaam zitten toe.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 44)

'Recht is iets kroms dat verbogen is,' hernam Super na een korte pauze.
'En daar heb ik verstand van, als
zakenman zijnde.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 10)

'Overwerkt,' prevelde de burgemeester onder het voortgaan.
'Het hoofd vol watten en benen als een broek aan een drooglijn.
Ach ik ben aan vakantie toe.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 28)

 

 'Kijk,' sprak heer Ollie, 'ik was uw verjaardag natuurlijk niet echt vergeten,
want ik had het op een papiertje geschreven, dat ik even had weggelegd,
zodat het door mijn hoofd gegaan is.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 15)

 

'Vrije tijd is de tijd die er over blijft
wanneer men zijn werk gedaan heeft en waarmee men geen raad weet.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 37)


 'Zo'n winter is drukkend voor het innerlijk van een heer.
Hij kan zich niet ontplooien, bedoel ik.
Maar in de lente borrelen hem nieuwe sappen door het gemoed,
zodat hij vol grote denkbeelden openbarst.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 33)

Een onverwachte wolkbreuk veranderde heer Bommels kampplaats in een modderpoel,
en verdunde zijn soep op onsmakelijke wijze.
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 49)


Zoals meer ontwikkelde lezertjes zullen weten,
is de zee een uitgezochte stortplaats voor olie en andere vloeibare resten.
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 47)

De heer Dorknoper liet intussen de papieren in de gleuf glijden,
die naar de ambtelijke molen voerde.
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 43)


'Wij ambtenaren zijn dikwijls zo kwetsbaar omdat het publiek afwijzend tegenover ons staat.'
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 43)


Ze regelden de belastingen, de gemeentezaken en allerlei dingen
die anders door ambtenaren en andere computers gedaan werden.
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 44)


 'U bent een weinig... eh... prematuur, heren,' zei de magistraat.
'Ik zal het rapport in studie nemen, en het nauwlettend eh... reflecteren,
zodat ik me op de inhoud kan bezinnen en de hangende kwesties afwegen,
met het oog op een sluitende conclusie, die de zaken in het juiste daglicht stelt.
Ik begrijp, dat u gepresseerd bent,
maar u kunt ervan verzekerd zijn, dat ik er de nodige celeriteit aan zal geven.'
(Burgemeester Dickerdack in De andere wereld van Marten Toonder,
blz. 30, uit Een kleine handreiking, blz. 147, oorspr. Heer Bommel en de antiloog)

'Der Flaptrul,' zo prevelde hij,
'is der volwassene met der kinderbrein.
en omdat de meeste erwassenen zo ener brein hebben
wordt der koeltoer bepaald door der flaptrul.
(M. Toonder, Hm, blz. 101 - Het huilen van Urgje)

'Ik bedoel,' hernam hij haastig,
'dat de opvoeding van een moeder meestal overvoeding is,
als u begrijpt wat ik bedoel.'
(M. Toonder, Hm, blz. 147 - Het huilen van Urgje)

 
'Sommige tijdperken gaan op en andere gaan neer,' legde de spreker uit. 'Deze gaat neer.
Het zijn duistere tijden vol onwetendheid.
De domheid is zó groot, dat men meent de wereld door denken te kunnen verklaren.
Al denkende heeft men goed en kwaad en oorlog en vrede en bromfietsen en politiek uitgevonden.
Het is héél treurig!'
'Wat is héél treurig?' vroeg de burgemeester verontrust.
'Het denken,' herhaalde Lemuriël. 'Het denken kan ons alleen maar tot narigheid brengen.
Ik wil wedden, dat men in deze tijd de kinderen zelfs naar scholen stuurt,
waar ze in plaats van leven het rekenen leren!'
(M. Toonder, Hm, blz. 25 - De Atlantiër)


 'Dat is ja ongehoord!' vervolgde hij.
'Daar beweert deze Schiml dat het ontwikkelingspeil van de massa niet verder gaat dan dat van een twaalfjarige!
Praw! Volwassen lieden met de ontwikkeling van een twaalfjarig kind; hoe schrikkelijk!
Daarom, zo zegt dezer Schiml, is der jeugdprobleem der probleem der massa.
Het is der enige probleem, zo zegt hij,
maar het is gans kolossaal groot!'
(M. Toonder, Hm, blz. 96 - Het huilen van Urgje)

'Het is maar goed, dat u dit niet allemaal hoeft mee te maken, mompelde hij.
'Een Bommel heeft de toekomst, zei u altijd, en daar tracht ik mij aan te houden,
want het heden heeft een heer weinig te bieden.
De kranten staan vol narigheid;
alles is ruw en grof en het peil van de massa zakt meer en meer.
Het is alleen de hoop op de toekomst die mij staande houdt.'
(M. Toonder, Hm, blz. 9 - De Atlantiër)


'En welke dag is het vandaag?' hield Tom Poes aan.
'Het is zaterdag geworden', zie Sickbock kort.
'Scheert u weg. Ik kan hier geen kreupeldenkers gebruiken!'
(Marten Toonder, Tom Poes en de Bommellegende, in "Als u begrijpt wat ik bedoel", de taal van Marten Toonder, blz. 65)


Op zijn kantoor in Rommeldam zat de ambtenaar eerste klasse
die middag beleefdheden uit een ambtelijk schrijven te verwijderen,
toen de burgemeester haastig binnenkwam.
(Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder, blz. 44)


 'Ik eis doortastende maatregelen,' sprak hij.
'Parbleu! Mijn rozenperk is ontsierd door de blikjes
waaruit het janhagel zijn dégoutante bieren pleegt te consumeren.'
(Markies De Canteclaer van Barneveldt in De andere wereld van Marten Toonder, blz. 23,
uit Een kleine handreiking, blz. 112, oorspr. Heer Bommel en de antiloog)

"Doe iets, Ollie jongen," zei mijn goede vader altijd.
"Anders laat je niets na dan een paar vuile sokken.
" Dat zei hij, en daar houd ik mij aan.
(Marten Toonder, Wat ben je toch knap - De krookfilm blz. 10)

Het was winter geworden.
Natte sneeuwvlokken daalden op Rommeldam neer
en een koude noordooster gierde om de buitenwijken.
Enige maanden geleden placht de burgerij zich hier
met radio's en knalfietsjes langs de wegkanten te vertreden,
doch nu was de omgeving geheel verlaten
en slechts een eenzame kraam herinnerde aan die gezellige tijden.
(Marten Toonder, Praw! Der hemeldonderweder, blz. 9, De niks)

 
'Goed,' legde hij uit, 'is wat de meerderheid denkt.
Slecht is wat de minderheid denkt.
Maar als de meerderheid iets slecht vindt is het slecht;
zelfs als het goed is.'
(Marten Toonder, Praw! Der hemeldonderweder, blz. 119, Het monster Trotteldom)


'Dat kan,' gaf hij toe. 'Een dergelijke zaak is niet eenvoudig,
maar wanneer we de nodige formaliteiten in acht nemen, is het niet onmogelijk.
Kijk; u moet deze formulieren invullen in drievoud.
En na voldoening van de verschuldigde leges en zegelkosten kunnen we aan het werk gaan.
Wij, ambtenaren, zijn werkelijk de kwaadsten niet.
Met het een en ander zal een korte tijd gemoeid zijn.
een maandje of drie, schat ik.'
(Ambtenaar eerste klasse Dorknoper in De andere wereld van Marten Toonder, blz. 31, uit Ook dat nog, blz. 109)

Mijn horloge is blijven staan omdat ik het niet opgewonden heb voordat ik ging slapen,
omdat ik niet ben gaan slapen.
Hoe kan ik op zo'n manier mijn overuren bijhouden?
(Dorknoper in: Marten Toonder, De grote onthaler)


Het was een soort geloof dat Phiny en ik allebei hadden.
Niet aan een God
- want het was duidelijk dat die al lanng de handen van ons had afgetrokken,
of gewoon maar een weddenschap met Satan verloren had.
Het was de overtuiging dat iedere daad zijn eigen gevolgen heeft.
Wanneer je de tak waar je op zit, doorzaagt,
val je naar beneden zonder dat God daar de hand in heeft.
(Marten Toonder, Het geluid van bloemen, Autobiografie 1939-1940, blz. 260)


 


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: